Lucernafilm
Lucernafilm
1.1.1991
13.9.1995

Počty dabingů

Zadaných k výrobě 144
Vydaných 143
Popis

Distribuční společnost vzniklá v roce 1991 sloučením Ústřední půjčovny filmů s středočeským Krajským filmovým podnikem. Kinodistribuci měli na starosti 3 skupiny - Alfa, Beta a Gama, videodistribuci skupina Video. V září 1994 se od firmy odštěpuje společnost Lucernafilm - Filmová distribuce, která po odkoupení firmou Bonton mění název na Bontonfilm. Původní společnost se v roce 1995 přejmenovává na Cinemart.

Varianty názvu
Lucernafilm - Gama
Lucernafilm - Alfa
Lucernafilm - Beta
Lucernafilm Video
Nejčastěji používaná studia